Wat is ergotherapie?

Ergotherapie richt zich op het verkrijgen en behouden van vaardigheden en helpt mensen te participeren in hun dagelijks activiteiten. Zo geeft ergotherapie handvaten om weer adequaat door het leven te kunnen gaan, waarbij mentale, fysieke en sociale aspecten meegenomen worden.

Partners

Bezoekadressen

Thermionpark 5
6663 MM Lent

Eltensestraat 9
6922 JA Duiven

Contactgegevens

Wytze van Walsum
06-10503112
[email protected]

Correspondentieadres:
Natalstraat 6
6543PA, Nijmegen