Behandeling

Afhankelijk van de onderliggende problematiek, zijn er verschillende behandelingen voor u mogelijk:

  • Behandeling bij niet aangeboren hersenletsel
  • Belasting en Belastbaarheid
  • Coaching en advies bij: werkhervatting & re-integratie en ziekteverzuim of dreigend ziekteverzuim
  • Hulp bij aanvragen van voorzieningen en vragen omtrent WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zaken
  • Advies en scholing ten behoeve van verantwoord verplaatsen en duurzame inzetbaarheid binnen de (thuis)zorg
  • Behandeling van Long Covid

Vergoeding

Ergotherapie wordt voor 10 uur vanuit uw basisverzekering vergoed
U heeft geen aanvullende verzekering nodig om de kosten van een ergotherapie consult vergoed te krijgen. Vanwege de effectieve kostenbesparende methoden zit ergotherapie voor 10 uur in de basisverzekering.

Directe toegankelijkheid
Ergotherapie is direct toegankelijk. Dit betekent dat je zonder verwijzing van huisarts of specialist een afspraak kunt maken.