WIE BEN IK?

Mijn naam is Wytze van Walsum. Sinds 2017 ben ik gecertificeerd en werkzaam als ergotherapeut. Mijn ervaringen en scholingen binnen de neurologische problematiek, chronische pijn, vermoeidheid, arbeidsre-integratie en problematiek in thuissituatie; hebben geleid tot een brede interesse in het creëren van zelfredzaamheid, zodat mensen weer kunnen deelnemen in de maatschappij.

De praktijk

Van Walsum Ergotherapie is een praktijk die zich richt op de verschillende aspecten van welzijn. Problemen ten gevolge van (chronische) aandoeningen, gebeurtenissen die u heeft meegemaakt en externe factoren kunnen ervoor zorgen dat dagelijkse automatismen niet meer zo vanzelfsprekend gaan als voorheen. Dit zorgt op korte termijn voor moeilijkheden in de praktische activiteiten, maar kan ook op lange termijn gevolgen hebben voor uw welzijn. Ergotherapie is erop gericht om te helpen bij het vinden passende zorg op maat. Dit kan aan huis, maar ook op werk of op de praktijk. Samen gaan we een traject aan voor het verkrijgen van regie van uw leven.

Specialisatie

Waarvoor kunt u bij mij terecht?

Long Covid problematiek

Een deel van de mensen houdt na een besmetting met Covid-19 langdurig klachten. Bijvoorbeeld vermoeidheidsklachten, concentratie- en geheugenproblemen, terugvallen na inspanning, kortademig en een grillig verloop. Dit wordt ‘Long COVID’ genoemd. Deze klachten kunnen enkele weken, tot soms wel meerdere maanden na een infectie met het coronavirus aanhouden.

Heeft u Corona gehad en ervaart u nog restklachten? Neem dan contact op met de praktijk. Een gespecialiseerd team van ergotherapie, fysiotherapie en waar nodig psychologie werkt met u aan uw herstel.  

Chronische pijn, chronische vermoeidheid en SOLK problematiek
Begeleiding en coaching van mensen die participatieproblemen ervaren ten gevolge van chronische pijn, vermoeidheid en somatisch onverklaarde lichamelijke klachten.

Preventie en werkhervatting & re-integratie bij ziekteverzuim of dreigend ziekteverzuim
Lichamelijke beperkingen, burn-out en stress gerelateerde klachten zijn veel voorkomende problemen op werk-gerelateerd gebied. Uw werkplek kan ergonomisch adequaat worden ingesteld om klachten te voorkomen of verminderen. Daarnaast kunt u coaching krijgen om balans binnen uw belastbaarheid te hervinden, behouden en versterken.

Neurologische problematiek
Behandeling en advies bij beperkingen ten gevolge van fysieke en cognitieve stoornissen bij niet-aangeboren hersenletsel.

Innovaties en projecten

Begeleiding in transitie naar huis

Fysiotherapie Duiven en Van Walsum Ergotherapie werken multidisciplinair samen als paramedisch transitieteam.

Aanleiding

Er is behoefte vanuit de ziekenhuizen om mensen sneller te kunnen ontslaan met goede, snel ingezette zorg. Zorg voor patiënt, mantelzorger en thuiszorgmedewerkers. Dit geldt voor de reguliere (ontslag)patiënten, maar zeker ook voor de patiënten die nu niet kunnen worden opgenomen in verschillende instellingen, of simpelweg thuis behandeld moeten worden.

Doel

Een snelle en naadloze overgang voor deze patiënten vanuit het ziekenhuis of revalidatiecentrum naar de thuissituatie (ook voor COVID-19 patiënten). Ter ontlasting van het ziekenhuis en tweede lijn, maar ook ter ondersteuning van de huisartsenzorg en thuiszorg.

Waarom wij

  • Wij hebben ruime ervaring in multidisciplinair samenwerken met complexe zorgvragen in de specialistische revalidatiezorg en kunnen gebruik maken van dit netwerk.
  • Wij zijn gewend om samen aan behandeldoel(en) te werken vanuit onze eigen professionaliteit; zorg op maat is geborgd (n.b. Tevens verdeling van zorgkosten: 10 uur ergotherapie valt onder basiszorg).
  • Wij zijn bekend in de samenwerking met thuiszorgorganisaties en in de advisering aan thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers.

Partners

Van Walsum ergotherapie voert samen met OCA Nijmegen poliklinische multidisciplinaire behandelingen uit voor:

  • Algemene chronische pijnklachten;
  • chronische pijnklachten van het houding- en bewegingsapparaat.

Daarnaast werkt van Walsum Ergotherapie multidisciplinair samen met Fysio Duiven als paramedisch transitieteam. We hebben hierbij drie pijlers qua specialisatie: Neurologie, Geriatrie en Longproblematiek. Het doel is een snelle en naadloze overgang vanuit het ziekenhuis of revalidatiecentrum naar huis. Ondersteund met goede paramedische zorg.